KRYOTERAPIA

Kontraindikácie:

 • • Nestabilný ( neliečený )vysoký krvný tlak ( dlhodobo nad 160/110 mmHg )
 • • Dekompenzované ochorenia srdcového a obehového systému, poruchy, srdcového rytmu, chlopňové vady, ischemickí choroba srdca
 • • Kardiostimulátor
 • • Vážne poruchy prekrvenia
 • • Stavy po žilovej trombóze
 • • Akútne ochorenia dýchacieho systému
 • • Akútne ochorenia močového systému
 • • Ťažká anémia
 • • Alergia na chlad
 • • Onkologické ochorenia
 • • Záchvatovité ochorenia
 • • Tehotenstvo od 4. mesiaca